ఉత్తేజ్ కూతురు చేతనా మొదటి చిత్రం పిక్స్

ఉత్తేజ్ కూతురు చేతనా సినీరంగంలో అడుగు పెట్టింది, తన మొదటి చిత్రం పేరు “షీ “. ఆ చిత్రంలోని ఫోటోలు కింద ఉన్నాయ్ . 10269601_1217519018262443_3188612081081577788_n

1915786_1217519028262442_2190088119981319808_n

Giridhar Bandi

He is an energetic person who loves Telugu Cinema (Tollywood). He covers all stories behind Telugu movie latest updates, Box office statistics, manages social media postings as well. Aka @creativeCo-Founder. You can contact Giridhar via email at [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *