తస్కర చిత్రం విశ్లేషణ

చిత్రంలో ముక్యమైన అంశాలు : –

కధ

స్క్రీన్ ప్లే

హీరో పాత్ర

కంప్యూటర్ గ్రాఫిక్స్

కధ : – ఇక కధ విషయానికి వస్తే ఒక యువకుడు తన హాకింగ్ తో R.B.I నుంచి పది లక్షలకోట్లు దొంగలిస్తాడు . అది ఎందుకు చేశాడు , ఏమిటి అన్నదే కధ .

చిత్ర విశ్లేషణ : – ముందుగ తస్కర టీం వారికి ధన్యవాదములు , ఎందుకంటే వారి యొక్క చిత్ర పరిమిత పెట్టుబడి  అయినపట్టికి వారు ఇటువంటి కొత్త కధని ప్రేక్షకుల ముందికి తీసుకువచ్చినందుకు . ఇక చిత్రం హీరో యొక్క పాత్ర చాల బాగుంది . చిత్రం యొక్క కధ కూడా కొత్తది మరియు మంచి అంశం . ఇక చిత్రంలోని కంప్యూటర్ గ్రాఫిక్స్ చాల బాగునాయి ,ఒక విధంగా చెప్పాలంటే చిత్రానికి బాగా ఉపయోగపడ్డాయి . ఇక స్క్రీన్ ప్లే కూడా బాగుంది . కొన్ని కొన్ని చోట్ల అనవసర సన్నీవేశాలు పెట్టినట్టు అనిపించింది . మొత్తంమీద చిత్రం యొక్క పరిమిత పెట్టుబడిని పరిగణలో తీసుకుంటే ఆ కధకి , కంప్యూటర్ గ్రాఫిక్స్ మరియు స్క్రీన్ ప్లేకి ఈ చిత్రాన్ని చూడవచ్చు .

చివరి మాట : ఎవరు అయితే కొత్తదనం కోరుకుంటారో వారికి తస్కర చిత్రం ఒక మంచి ప్రయత్నం మరియు చూడదగిన చిత్రంగా ఉంటుంది .

 

taskara teluug movie review

Giridhar Bandi

He is an energetic person who loves Telugu Cinema (Tollywood). He covers all stories behind Telugu movie latest updates, Box office statistics, manages social media postings as well. Aka @creativeCo-Founder. You can contact Giridhar via email at [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *