మాటల మాంత్రికుడు త్రివిక్రమ్ ఇప్పుడు ఫేస్బుక్ లో

మాటల మాంత్రికుడుత్రివిక్రమ్ అంటే విపరీతమైన ఇష్టం ఉన్న అభిమానులు చాల ఉన్నారు . అయినా ఈయన పెద్దగా వెవేటులలోను అందుబాటులో ఉండరు , ఇప్పుడు ఈయన ఫేస్బుక్ లో ఒక అకౌంట్ తెరిచారు .

ఈ వార్త తెలిసిన త్రివిక్రమ్ అభిమానులకి ఇది ఒక పండుగలాగా ఉంది . ప్రపంచంలో ఈయన రారాసిన విధంగా ఏ రచయితా అయిన అన్ని సూక్తులతో కూడిన డైలాగ్ లు రాస్తాడా ? అని పిస్తుంది . మరి ఇప్పుడు ఇతను ఫేస్బుక్ లో ఉంటే ఇంకేంటి ఆనందమే . మరి మీరు ఈయన ఫేస్బుక్ చూడాలనుకుంటే కింద చూడండి.

https://www.facebook.com/TrivikramCelluloid/

mm

Pavan Kumar Bandi

The man behind the TeluguMoviePhotos™. He also plays a vital role as an editor while writing entertainment news. He loves to explore unique and interesting things on the internet to help upgrade the website with respect to time. Aka @enchantingEditor. You can contact Pavan Kumar via email at [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *