ఉత్తేజ్ కూతురు చేతనా మొదటి చిత్రం పిక్స్

రామ్ నేను శైలజ ఆడియో ఆవిష్కరణ చిత్రాలు
సోగ్గాడే చిన్నినాయనా ఆడియో విడుదల ఖరారు
Rate this post

ఉత్తేజ్ కూతురు చేతనా సినీరంగంలో అడుగు పెట్టింది, తన మొదటి చిత్రం పేరు “షీ “. ఆ చిత్రంలోని ఫోటోలు కింద ఉన్నాయ్ . 10269601_1217519018262443_3188612081081577788_n

1915786_1217519028262442_2190088119981319808_n

రామ్ నేను శైలజ ఆడియో ఆవిష్కరణ చిత్రాలు
సోగ్గాడే చిన్నినాయనా ఆడియో విడుదల ఖరారు

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *