ఎక్ష్ప్రెస్స్ రాజ చిత్రం కొత్త పోస్టర్

పవన్ కళ్యాణ్ ప్రెస్ మీట్ చిత్రాలు
మిస్టర్ . గూగుల్ గా బ్రహ్మానందం
Rate this post

ఎక్ష్ప్రెస్స్ రాజ చిత్రం బాక్స్ ఆఫీసు వద్ద మంచి వసూళ్ళు సాదిస్తుంది , ఇప్పుడు ఈ చిత్రం యొక్క కొత్త పోస్టర్ విడుదల అయింది . మీరు దానిని కింద చూడండి .

 

Young Hero says 20 days is new 100days

పవన్ కళ్యాణ్ ప్రెస్ మీట్ చిత్రాలు
మిస్టర్ . గూగుల్ గా బ్రహ్మానందం

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *