జతకలిసే ఆడియో విడుదల నేడే

రవితేజ బెంగాల్ టైగర్ బాక్స్ ఆఫీసు వద్ద హిట్ మరి కొన్ని రోజులలో ఖరారు అవుతుంది
సౌక్యం మూవీ ఆడియో విడుదల నేడే
Rate this post

అశ్విన్ నటించిన కొత్త చిత్రం జత కలిసే ,ఈ రోజు చిత్రం యొక్క ఆడియో ఆవిష్కరణ జరుగుతుంది . అశ్విన్ ఈ మధ్యనే రాజు గారి గదితో మంచి విజయాన్ని సొంతం చేసుకున్నాడు .

మరి ఈ రోజు సాయంత్రమే కాబోతుంది చిత్రం యొక్క ఆడియో విదుదల.

రవితేజ బెంగాల్ టైగర్ బాక్స్ ఆఫీసు వద్ద హిట్ మరి కొన్ని రోజులలో ఖరారు అవుతుంది
సౌక్యం మూవీ ఆడియో విడుదల నేడే

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *