జనత గేరేజి చిత్రం విడుదల ఖరారు

మీకు మీరే మాకు మేమే చిత్రం వీడియో
స్పీడున్నోడు చిత్రం కొత్త చిత్రాలు
Rate this post

జూనియర్ n.t.r నటిస్తున్న తాజా చిత్రం జనత గేరేజి ,ఈ చిత్రాని కొరటాల శివ దర్శకత్వం వహిస్తునాడు . ఇప్పుడు ఈ చిత్రం యొక్క షూటింగ్ ఫెబ్రవరి 20 నుండి ప్రారంభం అవుతుంది .

ఇక చిత్రం యొక్క విడుదలని ఆగష్టు 12 కి ఖరారు చేశారు . జూనియర్ n.t.r మరియు కొరటాల శివ ఇప్పుడు మంచి విజయాలతో ఉన్నారు , మరి ఈ చిత్రం ఎలా ఉంటుందో అన్న ఆశక్తిరేపుతుంది .

మీకు మీరే మాకు మేమే చిత్రం వీడియో
స్పీడున్నోడు చిత్రం కొత్త చిత్రాలు

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *