నాని కొత్త చిత్రం మొదటి ఫోటో

సూర్య సింగమ్ 3 మొదటి పోస్టర్
ఎక్ష్ప్రెస్స్ రాజ కొత్త పోస్టర్లు
Rate this post

నాని కొత్త చిత్రం మొదటి ఫోటో విడుదల చేశారు . ఇక ఈ చిత్రానికి కృష్ణగాడి వీరప్రేమగాధ అని పేరు పెటారు .

 

Nani new movie first look

సూర్య సింగమ్ 3 మొదటి పోస్టర్
ఎక్ష్ప్రెస్స్ రాజ కొత్త పోస్టర్లు

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *