నిఖిల్ సంకరాబరణం ఇప్పుడు కన్నడలోకి వెళ్ళుతుంది

వరుణ్ తేజ్ లోఫర్ ప్లాటినం డిస్క్ ఫంక్షన్ నేడే
రవితేజ బెంగాల్ టైగర్ బాక్స్ ఆఫీసు వద్ద హిట్ మరి కొన్ని రోజులలో ఖరారు అవుతుంది
Rate this post

నిఖిల్ నటించిన సంకరాబారణం చిత్రం ఈటివలె విడుదలై బాగానే ఆడుతుంది . ఈ చిత్రం యొక్క రీమేక్ రైట్స్ కోనవెంకట్ హిందీలోని “ఫాస్ గయారే ఒబామా ” అనే చిత్రం నుంచి కొన్నాడు. ఇప్పుడు కోనవెంకట్ దగ్గర నాలుగు బాషల రీమేక్ రైట్స్ ఆ చిత్రానికి సంభందించినవి ఉన్నాయి. దీనిని ప్రస్తుతం కన్నడలో ఒక పెద్ద సంస్థ కొన్నది,దాంట్లో ఒక ప్రముఖ హీరో కొడుకు నాటించ బోతున్నాడు అట.ఈ విషయాన్ని స్వయంగా కోన వెంకట్ చెప్పాడు .

వరుణ్ తేజ్ లోఫర్ ప్లాటినం డిస్క్ ఫంక్షన్ నేడే
రవితేజ బెంగాల్ టైగర్ బాక్స్ ఆఫీసు వద్ద హిట్ మరి కొన్ని రోజులలో ఖరారు అవుతుంది

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *