ఫేస్ బుక్ సంచలనం సంపూర్నేష్ బాబు కి మూడు లక్షల ఫాలోయర్స్

బాలయ్య ఫోటో విత్ విలన్
లోఫర్ ఆడియో లాంచ్ ఫోటో లు
Rate this post

సంపూర్నేష్ బాబు తన పేస్ బుక్ పేజి లో 3లఖ్ ఫాలోయర్స్ అయ్యారు . ఈ అచీవ్మెంట్ మిగత హీరోల తో పొలిస్తెయ్ తక్కువెయ్ ఐన ఏ బాక్గ్రౌండ్ లేకుండా ఇంత మంది ఫాలోయర్స్ ని కేవలం రెండు సినిమాల ద్వార సంపాదించడం చాల అద్బుతం .

సంపూర్నేష్ బాబు ప్రస్తుతం కొబ్బరి మట చితం లో మూడు రకాల పాత్రలను పోష్తునాడు. ఈ చిత్రం యూనిట్ విడుదల చేసిన ఫస్ట్ లుక్ టీజర్ మరియి సాంగ్ ప్రేక్షకుల నుంచి మంచి ఆదరణ పొందినవి.

బాలయ్య ఫోటో విత్ విలన్
లోఫర్ ఆడియో లాంచ్ ఫోటో లు

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *