బాలకృష్ణ తారక్ రత్న చిత్రాలు నెట్లో హాల్చల్ చేస్తునాయి

క్షణం చిత్రంలో కిస్ చిత్రం పాట
రామ్ చరణ్ ధ్రువ చిత్రం షూటింగ్ నేడే ప్రారంభం
Rate this post

నిన్న తారక్ రత్న పుట్టిన రోజు , ఈ పుట్టిన రోజులో బాలకృష్ణ కూడా పాలుపంచకునారు . వీళ్ళు ఇద్దరూ దిగిన ఫోట్లు ఇప్పుడు నెట్లో హల చల్ చేస్తునాయి . మరి ఆ ఫోట్లని మీరు చూడండి .

క్షణం చిత్రంలో కిస్ చిత్రం పాట
రామ్ చరణ్ ధ్రువ చిత్రం షూటింగ్ నేడే ప్రారంభం

Anandvihari

you can reach the author of the article "Anand vihari " at email : [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *