రవితేజ బెంగాల్ టైగర్ బాక్స్ ఆఫీసు వద్ద హిట్ మరి కొన్ని రోజులలో ఖరారు అవుతుంది

నిఖిల్ సంకరాబరణం ఇప్పుడు కన్నడలోకి వెళ్ళుతుంది
జతకలిసే ఆడియో విడుదల నేడే
Rate this post

రవితేజ నటించిన తాజా చిత్రం బెంగాల్ టైగర్ ,ఈ చిత్రానికి మొదటి రోజు నుంచే మంచి స్పందన రావటం తో ఇది బాక్స్ ఆఫీసు వద్ద కాసుల వర్షం కురుపిస్తుంది . ఇది మూడు రోజులలో 13-14 కోట్ల వసూళ్ళు చేసిందని అంచనా. ఈ రోజు ఆదివారము కాబట్టి మరో 3 కోట్లు సాదించవచ్చు . మొత్తంమీద 25 -30 కోట్లు సాదించవచ్చు అని అంచనా .

నిఖిల్ సంకరాబరణం ఇప్పుడు కన్నడలోకి వెళ్ళుతుంది
జతకలిసే ఆడియో విడుదల నేడే

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *