వరుణ్ తేజ్ లోఫర్ ప్లాటినం డిస్క్ ఫంక్షన్ నేడే

జతకలిసే ట్రైలర్
నిఖిల్ సంకరాబరణం ఇప్పుడు కన్నడలోకి వెళ్ళుతుంది
Rate this post

వరుణ్ తేజ్ నటించిన కొత్త చిత్రం లో ఫర్,ఈ చిత్రం ఈ మధ్యనే ఆడియో విడుదల అయింది . ఇప్పుడు ఆడియో మంచి స్పందన రావటంతో ప్లాటినం డిస్క్ ఫంక్షన్ ఈ రోజు హైలాండ్ లో చేస్తున్నారు . ఈ చిత్ర యొక్క విడుదల ఈ నెల 17న .

జతకలిసే ట్రైలర్
నిఖిల్ సంకరాబరణం ఇప్పుడు కన్నడలోకి వెళ్ళుతుంది

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *