వరున్తెజ్ – క్రిష్ కొత్త చిత్రం “రాయబారి” ఖరారు

g. v. ప్రకాష్ " నాకు ఇంకో పేరుంది " మొదటి పోస్టరు అదరకొట్టింది .
ఎక్ష్ప్రెస్స్ రాజ బాక్స్ ఆఫీసు వద్ద మంచి వసూళ్ళు తో నడుస్తుంది
Rate this post

వరున్తెజ్ – క్రిష్ ఇటివలే కంచె చిత్రంతో అద్భుతమైన విజయం అందుకునారు . ఇప్పుడు వీళ్ళిద్దరూ కలిసి “రాయబారి” అనేచిత్రాన్ని చేస్తునట్లు ప్రకటించారు .

ఇంకా ఈ వార్త విన్న క్రిష్ మరియు వరున్తెజ్ అభిమానులకి ఒక పండగ లాగ ఉంది .

 

poster_from_postermywall (1)

g. v. ప్రకాష్ " నాకు ఇంకో పేరుంది " మొదటి పోస్టరు అదరకొట్టింది .
ఎక్ష్ప్రెస్స్ రాజ బాక్స్ ఆఫీసు వద్ద మంచి వసూళ్ళు తో నడుస్తుంది

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *