సంక్రాంతి బరిలో నాలుగు చిత్రాలు

తస్కర చిత్రం విశ్లేషణ
తస్కర చిత్రం రేపే విడుదల
Rate this post

ఎప్పుడు రెండే చిత్రాలు విడుదల జరుగుతున్నసంక్రాంతికి ఈ సారి ఏకంగా నాలుగు చిత్రాలు విడుదల జరుగుతునాయి .

అవి నాన్నకు ప్రేమతో , డిక్టేటర్ ,సోగ్గాడే చిన్ని నాయనా , ఎక్ష్ప్రెస్స్ రాజ .
సినిమాలను ఇష్టపడేవారికి ఈ నాలుగు చిత్రాలు ఈ పండగలో చూడవచ్చు .

తస్కర చిత్రం విశ్లేషణ
తస్కర చిత్రం రేపే విడుదల

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *