సర్దార్ గబ్బర్ సింగ్ బాహుబలి ని మించింది

పవన్ కళ్యాణ్ మరియు కాజల్ అగర్వాల్ సర్దార్ కొత్త ఫోటోలు
సోగ్గాడే చిన్ని నాయనా కొత్త చిత్రం
Rate this post

సర్దార్ గబ్బర్ సింగ్ యొక్క విదేశాలలో వ్యాపారం పది కోట్లు జరిగింది , బాహుబలి అయితే తొమ్మిది కోట్లే . ఈ విధంగా సర్దార్ గబ్బర్ సింగ్ విదేశాలలో వ్యాపారంపరంగా బాహుబలిని మించింది . సర్దార్ గబ్బర్ సింగ్ లంటే సాదారణ చిత్రం బాహుబలి ని మించింది అంటే గొప్ప విషయమనే చెప్పుకోవాలి .

పవన్ కళ్యాణ్ మరియు కాజల్ అగర్వాల్ సర్దార్ కొత్త ఫోటోలు
సోగ్గాడే చిన్ని నాయనా కొత్త చిత్రం

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *