సీతమ్మ అందాలూ రామయ్య సిత్రాలు బాక్స్ ఆఫీసు వసూళ్ళు వివరాలు

బాహుబలి కామిక్స్ విడుదల ఫోటోలు
తుంటరి టిజరుకి మంచి స్పందన
Rate this post

రాజ్ తరుణ్ నటించిన తాజా చిత్రం సీతమ్మ అందాలూ రామయ్య సిత్రాలు ,ఈ చిత్రం మొన్న విడుదల జరిగింది . చిత్రానికి మొదటి రోజు మట్టికి మంచి స్పందన పెద్దగా రాలేదు , చాలా మంది ఈ చిత్రం పెద్దగా ఆడదు అని భావించారు కానీ రాజ్ తరుణ్ పై యువతోలో ఉన్న అభిమానం ఈ చిత్రానికి బాక్స్ ఆఫీసు వద్ద మంచి వసూళ్ళు సాధించటానికి ఉపయోగపడింది .

ఈ చిత్రం ఇప్పటిదాకా 3.5 కోట్లు సాధించింది , ఎలాగో ఈ చిత్రానికి పెద్దగా కర్చు అవ్వదు కాబట్టి ఈ చిత్రం ఇప్పటికే పెట్టుబడి సంపాదించి ఉండవచ్చు , మరి ఈ విధంగా చిత్రానికి మంచి స్పందన రాక పోయిన బాక్స్ ఆఫీసు వద్ద బానే వసూళ్ళు సాధించింది .

బాహుబలి కామిక్స్ విడుదల ఫోటోలు
తుంటరి టిజరుకి మంచి స్పందన

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *