సునీల్ కశ్యప్ లోఫర్ వీడియో

సోగ్గాడే చిన్ని నాయనా కొత్త పోస్టర్లు
మీ కుటుంబంతో కలసి మహేష్ బాబు బ్రహ్మోత్సవం లో నటించే గొప్ప అవకాశం
Rate this post

సునీల్ కశ్యప్ లోఫర్ చిత్రానికి సంగీతదర్శకుడు. లోఫర్ చిత్రంలో అతను అందించిన కొన్ని పాటలలోని బాణీలకి మంచి స్పందనవచ్చింది .

ఇప్పుడు ఇతను తాజాగా ఒక వీడియో విడుదల చేశాడు ,అదే ఒక పాప్ సాంగ్ లాగా . ఈ వీడియో కొంచెంకొత్తగా బానే ఉంది . మరి మీరు ఇప్పటిదాక  చూడకపోతే చూడండి మరి.

 

సునీల్ కశ్యప్ లోఫర్ వీడియో

సోగ్గాడే చిన్ని నాయనా కొత్త పోస్టర్లు
మీ కుటుంబంతో కలసి మహేష్ బాబు బ్రహ్మోత్సవం లో నటించే గొప్ప అవకాశం

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *