స్టైలిష్ సూపర్ స్టార్ రజని కాంత్ కు జన్మ దిన శుభాకాంక్షలు

అఖిల్ అవన్నీ అపుహలె అని తేల్చిచెప్పాడు
సౌక్యం ఆడియో పాస్లకు మంచి స్పందన
Rate this post

రజనికాంత్ ఒక సామాన్య వ్యక్తీ కూడా హీరో అవ్వగలడని,అది కూడా సూపర్ స్టార్ అవ్వగలడని నిరూపించారు . ముక్యంగా అందంతో పనిలేదని వారిలో ఏదో ఒక కల ఉంటేచాలని i.e రజని కాంత్ విషానికి వస్తే స్టైల్ . మాములుగ ఎవరు అయిన సామాన్య వ్యక్తులు హీరో అవుతాను అంటే,వారి యొక్క టాలెంట్ ఏమిటో తెలుసుకోకుండా ముక్యంగా వారికి అందంలేదని వారిని హేళనచేస్తారు . అలాంటి వారందరికి రజనికాంత్ ఒక సమాదానం

మరి ముక్యoగా ఒక మాటలో చెప్పాలంటే “ఇప్పుడు రజనికాంత్ ఉన్న గ్లామర్ ఒక అందంగ ఉన్న ఆక్టర్ కంటే గొప్పది “. మరి మేము రజని కాంత్ గారికి పుట్టిన రోజు శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నాం .

అఖిల్ అవన్నీ అపుహలె అని తేల్చిచెప్పాడు
సౌక్యం ఆడియో పాస్లకు మంచి స్పందన

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *